dinsdag 8 juni 2010

Laatste keer vogeltellen

Voor mij zou het deze ochtend de laatste keer vogeltellen zijn, want ik ga binnenkort op vakantie.
Om half zes waren Albert en ik ter plaatse bij de SBB steiger, alles in geladen, motor starten..?? Hee, het dodemansknopje is eraf gesloopt. Tja, zonder dodemansknopje doet de motor niets. Na een aantal pogingen en telefoontjes hebben we de poging van vandaag gestaakt.

Hierbij scheiden voor mij ook de wegen met de vogeltellers voor dit seizoen.. Ik wil hierbij iedereen Arie, Jorrit, Christiaan , Marcel en vooral Albert bedanken voor een leuk en leerzaam vogel tel voorjaar. Ik heb er echt veel van geleerd, vogelgeluiden, nieuwe vogelsoorten, alle polders van de Sliebiebo, koeien temmen, reigernesten tellen, bootje varen, maar vooral het vroege opstaan.'t vogeltellen is echt intense Biesbosch beleving van het hoogste nivo. Ik ben ook wel beniewd naar de resultaten van het gehele onerzoek, dat zal later dit jar nog wel volgen...

Al met al was ik op tijd thuis (6:15) en kon ik nog een lekker ontbijtje voor Anita maken.

zaterdag 5 juni 2010

Kop van de oude wiel 2

Het vogeltellen bestond vandaag uit 2 plots, polder Krayennest en de Kop vd Oude Wiel.
We hadden van te voren afgesproken na het tellen de planten te bestuderen en fotograferen die hier op het zeer unieke stukje rivierduin staan.

rode bremraap
Het was weer een feest!! Stralend weer en alle tijd, de in Nederland zeer zeldzame (2 bekende plaatsen)  rode bremraap stond nu wel in bloei (mooi is hij niet, maar ok√© hij is wel zeldzaam). Het verbaast me wel dat hier op een schraal stukje rivierduin met heel bijzondere soorten gewoon koeien lopen te grazen en vooral te bemesten. (De koeien waren zeer vriendelijk op dit gedeelte) Je ziet de meidoorn op veel plaatsen tussen de vegetatie opkomen, wat jammer is voor dit unieke stukje Biesbosch.

knautiabij
Ook hebben we de bijzondere knautiabij achtervolgd voor mooie foto´s, ik vond ze van vorig jaar net iets mooier helaas. Dus al met al weer een mooie vogel / planten tel ochtend.

dinsdag 1 juni 2010

Purperreigernesten tellenDe telling van de purperreigers stond vanavond op het programma.
Ik had al wat ervaring met het tellen van blauwe reiger nesten en dat was pittig in de ondoordringbare Biesbosch jungle. Purperreiger nesten tellen is van een hogere categorie en dus nog net even iets lastiger. De jonge wilgen van het Aert Eloyenbosch zijn moeilijker doorheen te komen dan de oude rotte wilgen in de grienden en in de modder zak je nog net iets verder weg.
Met zes man hebben we systematisch de 2 grotere eilandjes doorlopen en de nesten geteld. Voor zover je dan systematisch in 1 lijn naast elkaar kunt lopen, want dat gaat gewoon niet. Met veel geploeter en gezwoeg probeer je een koers te lopen, maar al heel snel ben je de orientatie kwijt..
Het resultaat was positief, meer nesten dan vorig jaar, lees verder in de Mail van Albert.


Dag allen,


Vanavond hebben we (Christiaan, Marcel, Arie, Tim, Menno ..., en ik) het Aert Eloyenbosch bezocht om de purperreigerkolonie te tellen. De kolonie is verspreid over twee eilanden te vinden. Het gaat om het zuidelijke en centrale, grote eiland. In totaal hebben we *18 nesten* van dit jaar gevonden, waarvan er 13 eieren of jongen bevatte. De overige vijf waren nog in aanbouw of klaar voor de eileg.
In 2009 vonden we op dezelfde eilanden in totaal 11 nesten. De stijging met 7 nesten is waarschijnlijk debet aan het feit dat we dit jaar met meermensen beter gezocht hebben. Met 18 nesten zitten we op hetzelfde niveau als succesjaar 2006. Overigens bestaat de kolonie sinds 2004 en schommelen de aantallen sinds 2006 tussen de 10 en 20 nesten. Redelijk stabiel dus.
Het viel op dat ten opzichte van vorig jaar er meer nesten nog in de eileg- of aanbouwfase waren. Maar twee nesten bevatte uitgekomen jongen.Vorig jaar hadden meer nesten met al flinke jongen. Hoewel de startijd van het broeden erg verschilt per paar, was de algemene indruk dat er dit jaar later is gestart.
Leuke bijvangsten waren een bever, het gevulde maar verlaten nest van een waterral, wat nesten van kleine karekieten en een roepend porseleinhoen. We dachten even een roodmus te horen. Ik vond die waarneming echter niet overtuigend genoeg, anderen wel.
Groeten!


Albert.

Ik ben toch wel blij verrast dat we meer nesten gevonden hebbe dan vorig jaar en dat de kolonie stabiel is, purperreigers staan onder grote druk doordat ze wegtrekken naar Afrika en daarmee onderweg vele risico's lopen. Hieronder een link met veel informatie over de purperreigers en een zender onderzoek

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/zenderonderzoeken/purperreiger

Het was weer super gaaf vandaag in de Biesbosch!!!

Get Microsoft Silverlight


Hierboven heb ik een TV uitzending van de NCRV van vanavond geprobeerd te 'embedden' alleen op mijn computer komt er geen beeld daarom hieronder de link naar de website om een leuke Tv uitzending met boswachter Thomas van der Es te bekijken. Kijk ze...

http://natuurtalent.ncrv.nl/ncrvgemist/natuurtalent-kadir-van-lohuizen